چرا جنرال محمد ایوب انصاری قومندان امنیه ولایت هرات موفق است؟

چرا جنرال محمد ایوب انصاری قومندان امنیه ولایت هرات موفق است؟

۱٫ سنگینی و مردم داری خوب.
۲٫ برای شنیدن مشکلات مردم دروازه های قومندانی امنیه را باز کردن.
۳٫ عملیات و اقدام های زود هنگام.
۴٫ اجرا کردن کارهای مردم به وقت.
۵٫ رعایت کردن تسلسل قومی.
۶٫ نادیده گرفتن تعصبات وقومی نژادی و سمتی.
۷٫ احترام گذاشتن و ارتباط خوب با چهار قطب قدرتی هرات.
و در آخر یگانه ترین حرفش که همیشه یاد میماند و تکرار میکند این است،
که من قوم ندارم قوم من پلیس است…

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “چرا جنرال محمد ایوب انصاری قومندان امنیه ولایت هرات موفق است؟”

قالب وردپرس