فواید سیگار

فواید سیگار

بخوانید جالب است!

فواید-سیگار

۱-باسگرت کشیدن شما پیر نمی شوید
۲-باسگرت کشیدن شما را سگ نمی خورد
۳-باسگرت کشیدن به خانه‌ی شما دزد نمیاید

#توضیح
۱-اینکه با سگرت کشیدن شما پیر نمی شوید یعنی جوان میمیرید
۲۲-شما به علت سگرت کشیدن زیاد ضعیف شده و عصا بدست می شوید به این دلیل از شر سگ هم بی غم می شوید
۳۳-اینکه با سگرت کشیدن به خانه‌ی شما دزد نمیاید علت آن اینست که شما به تکالیف ریه و شش مبتلا می شوید و تا صبح سرفه می کنید دزد فکر می کند شما بیدار هستید و از شر دزد هم در امان می مانید.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “فواید سیگار”

قالب وردپرس