سیب را از طرف شب نخورید چون اسید(تیزاب) معده را بلند میبرد.

سیب را از طرف شب نخورید چون اسید(تیزاب) معده را بلند میبرد.

سیب را از طرف شب نخورید چون اسید(تیزاب) معده را بلند میبرد.

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “سیب را از طرف شب نخورید چون اسید(تیزاب) معده را بلند میبرد.”

قالب وردپرس